top of page

SERVEIS

Estudiem, proposem i desarrollem solucions integrals, per la manipulació de sòlids i líquids

QUÈ FEM?

Comatec Solids S.L. desenvolupa solucions integrals per a la manipulació de sòlids i líquids ...

QUÈ FEM?

Des de la recepció i emmagatzematge de matèries primeres, transport, dosificació, pesatge, barrejat i alimentació a maquinària client.

>

Comatec Solids S.L. desenvolupa solucions integrals per a la manipulació de sòlids i líquids ...

COM HO FEM?

Per mitjà del transport pneumàtic es realitza la transferència de productes sòlids (pols, granses) per canonades ...

COM HO FEM?

Fent-los comportar com un fluid, utilitzant com a element vehiculador un gas (aire, N2, ...).

Aquest tipus de transport es fa extensiu també per als líquids.

>

Per mitjà del transport pneumàtic es realitza la transferència de productes sòlids (pols, granses) per canonades ...

PROCÉS

Comatec Solids S.L., basant-se l'alta qualificació i prou experiència del seu personal, estudia, proposa i desenvolupa ...

PROCÉS

Per a cada cas el transport adequat a les necessitats del client, donant la solució tecnico-econòmica mes òptima.

>

Comatec Solids S.L., basant-se l'alta qualificació i prou experiència del seu personal, estudia, proposa i desenvolupa ...

Característiques físiques del producte: granulometria, densitat, classificació del seu grau de fluïdificació, cohesivitat ...

QUE OBTENIM?

Requisits de producció: Rendiment, distàncies.

 

Qualitat, aplicant les tècniques adequades, perquè al final de la transferència arribin els productes en les condicions admissibles per als seus processos de producció.

>

QUE OBTENIM?

Característiques físiques del producte: granulometria, densitat, classificació del seu grau de fluïdificació, cohesivitat ...

Papeles en blanco

SERVEI POST-VENTA

Comatec Solids S.L., manté amb els seus clients un permanent contacte, oferint un acurat servei postvenda, per mantenir en perfecte estat de funcionament i seguretat, les instal·lacions i / o equips.

Posem a la seva disposició manteniments preventius, en els quals amb una periodicitat definida en contracte es realitza:

Treballs rutinaris

Neteja o substitució de filtres

Canvi d'olis, corretges i maniguets ...

Inspecció general del conjunt

 

Emisió d'informes

Comprobació-recalibració de la instrumentació

TRANSPORTS

Segons el transport emprat o en funció de la concentració de material poden realitzar-se en:

PER QUALSEVOL INFORMACIÓ, CONTACTA'NS

Estem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte.

bottom of page