top of page

Exposolidos 2019

Comatec Solids S.L, va participar novament a Saló de la Tecnologia i el Processament de Sòlids, Barcelona.


Exposolidos és el Saló de la Tecnologia i el Processament de Sòlids, és la principal fira del sud d'Europa especialitzada en la manipulació i processament de sòlids, materials a granel, pólvores seques, semi sòlids i separació de sòlids, líquids.bottom of page