top of page
Industrial Drill

MÉS PRODUCTES

Acondicionadors de Big Bags

Alimentadors vibrants

Alveolars

Balances per sitges

Bàscules per assecat

Bombes de buit

Cartutxos filtrants

Ciclons

Cintes transportadores

Components per instal·lacions de transports

Components per sitges

Conductes

Conexions flexibles

Contenidors

Contenidors intermedis

Cèl·lules de càrrega

Dipòsits

Dipòsits Acer Inoxidable

Descarregadors de BIG-BAG

Descarregadors de productes pulverulents (vaixells, sitges, camions cisterna,etc)

Descarregadors de sacs

Detectors de metalls

Detectors i interruptors de nivell per sòlids

Dossificadors

Dossificadors gravimètrics

Dossificadors vibrants

Dossificadors volumètrics

Equips anti voltes

Equips de càrrega i descàrrega per contanidors de sòlids

Equips de pesatge

Filtres de pols

 

Filtres d'aspiració

 

Filtres de desaireació

 

Filtres de seguretat

 

Filtres absoluts hepa

Cargols sense fi

Indicadors de nivell

Indicadors de pes

 

Enginyeria

 

Enginyeria i construcció de instal·lacions per sòlids a granel

 

Instalació Claus en Mà

 

Mànegues Flexibles Transparents

 

Mànegues filtrants

 

Taules de Compactació Vibrants

 

Plantes d'enginyeria

 

Plantes de reciclatge

 

Sitges

 

Sitges de pesatge

 

Sensefins

 

Sistema de dosificació i pesatge

 

Sistema de neteja per aire comprimit

 

Sistema dosificador gravimètric

 

Sistemes d'elevació en vertical de materials sòlids

 

Sistemaes de sólidos con contenedores

 

Sistemes de transferència de pols

 

Sistemes de transport pneumàtic

 

Bufadors

Tremuja cicló

 

Tremuja dosificadora

Tremuja receptora

Tremuja estoc

Tremuja buit

Tremuja descàrrega sacs

 

Transportadors espirals

 

Transportadors per buit de sòlids

 

Transport pneumàtic

 

Transport per presió

 

Canonades

PER QUASEVOL INFORMACIÓ, CONTACTA'NS

Estem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte.

bottom of page